Pravila i uvjeti

1. Mališić MP d.o.o. (dalje: Mališić MP) izdavač i vlasnik je sustava nagrađivanja Mališić Card-a . Mališić Card kartica je u vlasništvu Mališić MP. Mališić MP zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz opticaja. Mališić MP zadržava pravo da u potpunosti ukine ili izmijeni pojedine elemente sustava, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.

2. Korisnik Mališić Card kartice može postati svaka fizička punoljetna osoba koja popuni pristupnicu za sustav Mališić Card-a .Korisnik Mališić Card_a ne može biti pravna osoba. Pristupnica se može zatražiti i predati na svakom prodajnom mjestu koje je navedeno u našim brošurama i na web stranici www.malisicshop.ba.

3. Ispunjenu pristupnicu korisnik predaje na prodajnom mjestu i nakon obrade podataka sa pristupnice korisnik dobiva karticu. Dobiva se samo jedna kartica sa jedinstvenim kodom. Kartica se može koristiti odmah sve do njene obustave na zahtjev korisnika ili po nalogu Mališić MP.

4. Mališić Card kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba koja je popunila pristupnicu. Mališić Card kartica ne može se koristiti kao primarno sredstvo plaćanja.

5. Pravo na bodove korisnik ostvaruje isključivo provlačenjem Mališić Card kartice svaki put kad kupuje u prodajnim mjestima Mališić Card sustava.

6. Načini prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova kao i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na www.malisicshop.ba.

7. Svi bodovi ostvareni u svim radnjama zbrajaju se na račun korisnika kartice . Vrijednost prikupljenih bodova iznosi jednaku protuvrijednost u KM.

8.Prilikom svakog plaćanja računa korisnik ostvaruje pravo na korištenje bodova .

9. Dio bodova korisniku se može dodijeliti putem alternativnih kanala. U tom slučaju ukupan iznos bodova uvećava se za dio koji je dodijeljen drugim kanalima s tim da te bodove korisnik može iskoristiti samo pod uvjetima koje odredi Mališić MP.

10. Bodovi se ne mogu koristiti za kupnju goriva,cigareta,novina i prepaid bonova. Mališić MP može bez prethodne najave isključiti iz sustava bodovanja neke proizvode, o čemu se korisnik može informirati putem stranice www.malisicshop.ba.

11. Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa bodova koji se iskorištavaju. Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

12. Iznos bodova koji ste kao korisnik Mališić Card-a ostvarili možete iskoristiti kao popust kod svake sljedeće kupovine.

13.Za korištenje kartice Mališić Card ne postoji obračunski period. Ostvareni bodovi se ne poništavaju i iskorištavanje istih je moguće dok god je aktivan program lojalnosti Mališić Card.

14. Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem ili pozivom na telefon 036 650 601 otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.

15. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim Pravilima i uvijetima, Mališić MP može korisnika isključiti iz sustava Mališić Card-a.

16.Korisnik ne može imati istovremeno dvije kartice.

17. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 036 650 601 ili na email infomp@malisic.ba. Mališić MP će na zahtjev korisnika izdati novu karticu na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi. Uz izdavanje nove korisničke kartice umanjuje se ostvareni bonitet korisnika za 5 bodova.

18. O svakoj izmjeni ovih Pravila , kao i promjeni osnivača te promjeni pojedinih elemenata sustava Mališić MP će korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktualna Pravila dostupna su uvijek na internetskoj adresi www.malisicshop.ba.

19. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja, Zakon o zaštiti osobnih podataka.

20. Članstvom u Mališić Card sustavu korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.


036 446 037

Telefon za podršku!

info@malisicshop.ba

Email za podršku!

Pon. - Pet.: 8.30 - 15.30

Podrška